A Magyar Természettudományi Múzeum közadatszolgáltatása

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Szervezeti struktúra
Vezetők
1.2. Közalapítványok
Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
1.3. Lapok
A múzeum lapjai
1.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A múzeum felettes szerve a Emberi Erőforrások Minisztériuma

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A múzeum alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. melléklet: Az MTM szervezeti felépítése
2. melléklet: Az MTM belső szabályzatainak jegyzéke
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A múzeum nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
A múzeum tudományos kiadványai
A múzeum ismeretterjesztő kiadványai
Döntéshozatal, ülések
A múzeum döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
2006. évi közbeszerzési terv
2007. évi közbeszerzési terv
2008. évi közbeszerzési terv
2009. évi közbeszerzési terv
2013. évi közbeszerzési terv
2014. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
Közbeszerzési felhívás - Vállalkozási szerződés médiavásárlási és rendezvényszervezési feladatok megvalósítására a Lakó-parkok és park-lakók című, KEOP-6.1.0/C/11-2012-0003 kódszámú pályázati projekt megvalósítása keretében
Ajánlati dokumentáció
iratminták
15. sz. melléklet - Roadshow megvalósítása
16. sz. melléklet - Médiumok listája
1. kiegészítő tájékoztatás.pdf
1. sz. melléklet - Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről
2. kiegészítő tájékoztatás.pdf
3. kiegészítő tájékoztatás.pdf
Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések
2006. évi költségvetési terv
2008. évi szakmai költségvetési terv
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
2007. évi beszámoló
2008. évi beszámoló
2009. évi beszámoló
2010. évi beszámoló
2011. évi beszámoló
2012. évi beszámoló
2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló

3.3 Működés

A foglalkoztatottak
Támogatások
Közlemény a 2008. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról
Közlemény a 2009. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról
Közlemény a 2010. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról
Közlemény a 2010. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról - Bakonyi Természettudományi Múzeum
Szerződések
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013 pályázat vállalkozói szerződése
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás Módosítása
Működtetési megállapodás (Hatvan)